Tecnics

STRYC_ESCOLA_003

Toni Abraham.

12 anys d’experiencia ensenyant nins a ses escoles de ciclisme.

En Toni,

te experiencia amb el món del ciclisme desde fa mes de 30 anys amb diferents vessants, tant com ciclista, director, monitor, massagista…

Te 12 anys d’experiencia com a monitor d’escoles de ciclisme, primer a s’escola de Sineu i posteriorment i desde el seu inici a l’escola de ciclisme Joan Llaneras.

 

 

Dani Crespi

Dani Crespi.

Entrenador de ciclisme.

3er  any de monitor a l’escola de ciclisme.

En Dani a estat sa darrera incorporació a s’escola de ciclisme. Es un al.lot jove i emprenedor amb un tracte molt bo amb els nins i nines a part de la seva experiencia que a te en el mon del ciclisme.