Revisions Mèdiques Esport Base

Informa’m que des de el Consell Insular de Mallorca es posa a disposició de tots els federats fins als 16 anys de una revisió mèdica gratuïta als seus serveis de medicina de l’esport.  A la seva web i trobareu tota la informació necessària així com els centres hi horaris on podeu anar a fer-les. Des de l’escola volem informar de la importància de realitzar aquestes revisions per el be dels nins.

https://www.esportbasemallorca.net/ca/revisions-mediques