Inscripcions 2020-21

Hola,

Aquest any amb l’excepcionalitat que comporta tota la situació que estem vivint intentam obrir l’escola de ciclisme. Evidentment hi hauran noves mesures de funcionament totes elles detallades al reglament intern i normativa de la instal·lació que podreu trobar als documents de inscripció a la pagina web de l’escola.

Farem una preinscripció que ens permeti formar grups de màxim 20 nins/es els quals dividirem amb dos subgrups mes per tal d’evitar al màxim la interacció amb molta de gent.

La entrada i sortida també estarà regulada i l’ús dels vestuaris també es reduirà al màxim.

Per altra banda una vegada tinguem la preinscripció detallada farem els grups, la idea es fer grups per categories, però anirà en funció de les inscripcions que tinguem, i es treballarà dos dies cada grup, uns dilluns i dimecres els altres dimarts i dijous amb els horaris ja habituals de 18h a 19:30. L’entrada serà sense excepció de 17:45 a 18:00h i la sortida de 19:30 a 19:45.

Les preinscripcions es poden fer a partir de ja a la web de l’escola www.ecjoanllaneras.com

Aquest any es poden demanar ajuts economics per sufragar despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives a través del Consell Insular de Mallorca a través del següent enllaç;

https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=52753